• 2020-2021

  Reglementen

  Optochtreglement

   

  Doelstelling:

  Op vastelaoveszondag een Kienderoptocht door Venray te laten trekken, die optimaal plezier verschaft aan deelnemers en toeschouwers.

   

  Algemeen:

  • De optochtcommissie is een onderdeel van Jeugdvastelaovesvereniging De Hazekeutel.
  • De gemeentelijke vergunning evenals de verzekeringen vragen ons om dit reglement op te stellen en kenbaar te maken bij de deelnemers aan de Kienderoptocht.
  • Het thema van de Kienderoptocht wordt bekent gemaakt op de site en in verschillende media.
  • Deelnemers dienen zorg te dragen voor een aangesloten optocht.
  • Na een act of stunt dient snel aansluiting verkregen te worden.
  • Het gebruik van alle dieren in de optocht is niet toegestaan.
  • Het gebruik van alcohol is verboden.
  • Vroegtijdig verlaten van de optocht is onder normale omstandigheden niet toegestaan.
  • Wanneer acts of motto’s kwetsend zijn voor personen of zaken of indien niet aan veiligheidseisen is voldaan, naar inzicht van de optochtcommissie, dan kan uitsluiting van deelname aan de optocht het gevolg zijn.
  • Ordecommissarissen zijn herkenbaar aan de rode kiel en kieps met het Venray-logo. Verkeersregelaars dragen een oranje hesje.
  • De ordecommissarissen (inclusief verkeersregelaars) geven aanwijzingen over opstellingen en begeleiden de gehele optocht. Zij hebben de taak de optocht veilig en gelijkmatig te doen voorlopen. Aanwijzingen van hen dienen te worden opgevolgd.

   

  Aansprakelijkheid:

  • Deelname aan de Kienderoptocht geschied geheel op eigen risico. Jeugdvastelaovesvereniging de Hazekeutel acht zich niet aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook.
  • Iedereen die aan de optocht deelneemt dient verzekerd te zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid. Dit geldt eveneens voor gebruikte voertuigen.
  • Bij wagens dient een begeleider aanwezig te zijn, die voorkomt dat er schade ontstaat aan overhangende takken, kabels en toeschouwend publiek. Voorkom uitstekende onderdelen.
  • Tenminste één meerderjarig persoon dient, per groep deelnemende minderjarigen, als hoofdverantwoordelijke aangesproken te kunnen worden door de optochtcommissie.
  • Eenieder die plaatsneemt op een carnavalswagen (voortgetrokken door personen of voertuig) dient tegen ongevallen verzekerd te zijn.
  • Gebruik geen kunststof serpentines. Gemeente Venray brengt het opruimen hiervan in rekening.

   

  Bekendmaking:

  • Bekendmaking van de opstelling, opstellingsplek, route en ontbindingsplek geschied via weekblad Peel en Maas.
  • De einduitslag van de Kienderoptocht wordt gepubliceerd in weekblad de Peel en Maas.
  • Opgave data worden bekend gemaakt in regionale weekbladen.

   

  Veiligheidseisen wagens:

  • Omvang van deelnemende voertuigen mag de volgende grenzen niet overschrijden:
  • - Lengte: 15.0 meter       - Breedte:       3.25 meter      - Hoogte:         4.0 meter
   Deze afmetingen zijn bepaald door de aanwezige kabels, verlichting, bomen etc. op de route.
  • Op wagens aanwezige personen dienen een ‘houvast’ aan te treffen van voldoende hoogte minimaal 1x 50 cm hoogte en 1x 100 cm hoogte.
  • Een praalwagen dient mechanisch te worden voortbewogen.

   

  Veiligheid en risico:

  • Bij een ongeval of problemen direct de dichtstbijzijnde ordecommissaris waarschuwen, deze weet wat te doen en zal zo nodig via commissieleden medische hulp inschakelen.
  • Tijdens de optocht is het Rode Kruis aanwezig en deze zullen indien nodig door de ordecommissarissen en commissieleden geraadpleegd worden.
  • Politieassistentie is door de optochtorganisatie oproepbaar.
  • Naast de ordecommissarissen worden meerdere gecertificeerde verkeersregelaars ingezet voor een veilig verloop van de optocht.

   

  Reclame en werving:

  • Reclame maken voor bedrijven, instelling etc. tijdens de optocht is niet toegestaan.
  • Ledenwerving voor een vereniging of club is tijdens de optocht niet toegestaan.
  • Reclame-uitingen op voertuigen dienen onherkenbaar te worden gemaakt.

   

  Opstelling:

  • Kom je groepsnummer tijdig ophalen. Zie hiervoor berichtgeving in Peel en Maas. Neem hierbij ook je inschrijfformulier mee.
  • Bij het afhaalpunt ontvangen de deelnemers hun nummerbordje conform de opstelling zoals gepubliceerd.
  • Deelnamenummers dienen na de optocht bij de ingang van de jeugdtent ingeleverd te worden, waarna je de deelnamemedaillons ontvangt.
  • Getracht wordt muziek, wagens en groepen per categorie zo goed mogelijk over de optocht te verdelen.

   

  Jurering:

  • Deelname en jurering geschied volgens de volgende categorieën: Eenlingen, Duo’s, Kleine groepen (3 t/m 10 personen), Grote groepen (vanaf 11 personen), Wagens, Basisscholen.
  • Indien gebruik gemaakt wordt van een wagen doe je automatisch mee in twee categorieën.
  • Uitgebouwde bolderkarren, zeepkisten, kruiwagens, ed. worden ook gejureerd als wagen.
  • De jury zal bij het toekennen van de punten rekening houden met de zelfwerkzaamheid van kinderen.
  • De jury reikt een hoofdprijs uit in de vorm van een grote Wisselbeker. Deze kan door elke categorie worden gewonnen.

   

  Tips en advies:

  • Gebruik veel felle kleuren.
  • Maak korte en duidelijke teksten op voldoende hoogte.
  • Zorg voor beweging op wagens.
  • Zoek als deelnemer contact met het publiek.
  • Zorg voor een zo leuk en origineel mogelijk idee.
  • Het idee hoeft niet het motto van de Hazekeutel te zijn, maar mag uiteraard wel.